Monday, March 5, 2012

Ngayon Kaya ko na ba?

Sa tagal ng hindi ko pagsasalita dahil kala ko magiging oki ako.
hirap pala hindi madali ang lahat pagkatapos ng masasayang alaala kasama ka.
hindi ko maiiwasang di ka maalala o minsang tignan ang lawaran mo.
mahal kita pero alam ko maraming naging mali.

Ngayon sa tingin ko handa na ako iwanan ang nakaraan at iwanan ang MANILA

Sa aking pagsisimula nanaising makita ang sariling hindi nalulugmok sa nakaraan.

No comments:

Post a Comment