Friday, August 6, 2010

Kulay

Ang magkakulay ay magkaperhas

Ang pula umaayon sa pula.

Ang puti ay pwedeng ihalo sa ibang kulay

Pero hindi lahat ng kulay ay makakabuti baka mamaya siya ang sisira ng pangarap mo.

May isang kulay nagbibigay ng dumi at dilim ito ay ang itim .

Hindi dahilan ang nabahiran ka ng itim , dapat mo ng idama o mantsahan ang ibang kulay upang umayon sa kulay mo.

Ang puti ay kasiyahan, kaliwanagan , kapayapaan at pagiging malaya.

Ngunit hindi lahat na kung ano idikta ng kulay na bughaw ay dapat mo makibagay kahit ang kulay mo ay kahel.

Ang pagiging malaya walang masama sa kulay puti  ay dapat umakma.

kung sa tingin mo ang kulay na luntian ay nagbibigay kulay .

Pwede mong iguhit larawan ng iyong kinabukasn.

Bastat tandaan di lahat ng kulay ay dapat kang umakma dahil yoon ang bagay sa kanya dapat mo isipin ang kulay na ito ay aakma ba sa buhay ko?

Kung mali man ang kombinasyon ng iyong kulay wag ibaling sa ibang kulay dahil baka sa iyong kulay ay may kulang.

Maari mong iguhit ang lahat ng gusto mo gamit ang ibat ibang kulay. ngunit dapat isipin ang lahat ng kulay na ito ay responsibilidad mo kung iyong paghahaluin.

Ngunit nang ang bahaghari ay lumitaw ang kulay lahat ay umakma sa bawat isa.

Sa huli ang puti ang nagtatago sa likod ng kulay ng ulap ikaw ay hinihintay ng ulan para ibahagi ang iyong kulay.

Naisin ,  Umakma , Makibagay , Timbangin at Isipin na ang kulay mo ay maybahagi din sa bahaghari.

Nasasaatin ang kapalaran wag iasa sa ibang kulay o idamay ang ibang kulay dahil sa ating kulay lungkot at pighati ang tadhana ay pinahihiwatig.

Kung ang kasiyahan at kaliwanagan ng ibang kulay di naten maatim wag magbigay dungis dahil di lahat ng iyong kapalaran ay dapat din mangyari sa ibang kulay.

Maging masaya at hayaang lumigaya ang sarili dahil sa kulay ng buhay kaw ay magmithi ng isang kasiyahang walang hangan .

Ikaw ay isang kulay na maaliwalas wag ibaling sa ibang kulay ang kakulangan ng iyong tingkad.

Isipin mo na ang iyong parti ng kulay dapat mo ibahagi upang magawa ang iyong ninanais .

Ang dilim ng nakaraan iwanan at harapin ang masiyang kasalukuyan at tupdin ang kinabukasang pangarap.

kulay

No comments:

Post a Comment